De siste årene har jeg jobbet som frilans-skribent for lokalaviser og magasiner her i Norge, og har fått publisert en del artikler hos disse. Noen av dem kan finnes i temamenyene ovenfor.

Jeg har tatt utdannelse samt bodd og jobbet i Sverige noen år, og forstår svensk godt, selv om jeg ikke har benyttet det språket daglig de siste årene.

Har dessuten jobbet og tidvis bodd i Danmark, og behersker følgelig dansk greit, men har heller ikke brukt dette i tekst eller tale de siste årene.

Har også god forståelse for engelsk og tysk, og periodevis brukt disse språkene i noen av mine arbeidsforhold.
I perioder oversatte jeg ofte tekniske brosjyrer og produktbeskrivelser fra de 4 ovennevnte språkene for tilsvarende trykksaker på norsk.

Jeg er utdannet Bygnings- og VVS-ingeniør ved henholdsvis Teknikum og Göteborgs Polytekniska skola i perioden 1971-1974. Parallelt med disse studiene deltok jeg i EDB-kurs på Chalmers Tekniska Høgskola i Göteborg.

Etter det jobbet jeg 15 år innen VVS-bransjen som ingeniør, prosjektleder og disponent.

I løpet av 80- og 90-tallet gjennomførte jeg en rekke datakurs, og da med hovedvekt på det som ble kalt objekt-orientert programmering, samt en del med web-generator. Fikk innblikk i og kunnskap om tekstskriving for online marketing og SEO. (senere frisket opp litt).

Etter tiden i VVS-bransjen jobbet jeg noen år med utvikling og tilrettelegging av elektroniske systemer med informasjon om reiselivsmål for Olympia Utvikling/Trollpark i etterkant av OL på Lillehammer, samt enkelte oppdrag for BIs reiselivslinje.

Deretter ble det noen år i forlagsbransjen, innen jeg nå som pensjonist tar frilansoppdrag for lokalaviser og magasiner o.a. med behov for mine tjenester.

I store deler av mitt yrkesaktive liv har jeg hatt ansvar for utforming og trykking av brosjyrer og kataloger med omtale av de til en hver tid aktuelle produkter.

Denne erfaringen har jeg utnyttet i mitt virke som frilans-skribent for Byavisa i Sarpsborg og Fredrikstad, hvor jeg i tillegg til standard reportasjevirksomhet har hatt firmaomtaler for deres næringslivssider som en del av mitt ansvarsområde.

Jeg har erfaring med research og kunnskap om oversettelser av tekster fra svensk, dansk, tysk og engelsk til norsk, som jeg mener å beherske meget godt.

Har frisket opp kunnskapen med å skrive for SEO i løpet av det siste halvåret. Har også erfaring med web-publishing slik som min egen enkle reiseblogg viser.

Er vant med å jobbe selvstendig fra eget hjemmekontor, men også tidvis i team enten via mail, telefon eller i møter med oppdragsgivere og redaktører.

For mer utfyllende CV send oppfordring til  torodd.lie@gmail.com eller ring 90773768