Engasjementet som frilansskribent for Sarpsborg-utgaven ble innledet med en sak om el-sykler i 2015. Denne ble også gjentrykket i Fredrikstad-utgaven, og siden da leverte jeg artikler til begge utgaver. Noen ganger på eget initiativ, men også etter oppdrag dersom redaktørene hadde behov for å dekke saker de ikke selv hadde tid og kapasitet til. Engasjementet for Byavisa endte våren 2017 da eierne besluttet å avvikle begge utgavene av økonomiske årsaker.
For Sarpsborgutgaven skrev jeg stort sett intervjuer med byfolk, men for Fredrikstad gjerne firmaomtaler slik jeg også gjorde for Sarpsborgutgaven. Tvillingbyene feiret hvert sitt jubileum i 2016: Sarpsborg 1.000 år siden grunnleggelsen. For Sarpsborgutgaven skrev jeg en rekke reportasjer om jubileumsarrangement med historisk preg, bl. a en sak om byens grunnlegger kong Olav Haraldson (den Hellige). I Fredrikstad feiret man Tordenskiolds seier i Dynekilen, da han for 300 år siden returnerte til Gamlebyen og Isegran med krigsbyttet.