Bobil & Caravan (nå endret til; Din Fritid) begynte jeg å skrive for på frilansbasis i 2007, og leverer fortsatt artikler til redaksjonen om reisemål og turer som egner seg for bobilturister. Navneendringen på magasinet skyldtes at Norsk Caravan Club endret navn til Norsk Bobil og Caravan Club med den følge at navnet på det tidligere medlemsbladet ”Caravan” ble endret til ”Bobil & Caravan-magasinet”.
Denne mangelen på fantasi og hensyn til et allerede eksisterende frittstående magasin kulminerte i at navnet til det opprinnelige ”Bobil & Caravan” ble endret til ”Din Fritid” høsten 2017. Foreløpig har ikke Din Fritid publisert noen av mine artikler, men har varslet at de vil trykke en sak om 'Bridgewalking på Lillebæltsbroen' i en av sine utgaver i løpet av 2018.